Technologie Jen to nejlepší

Nethost DNS Stack

Bezpečnost a dostupnost je pro nás klíčová. Pro potřeby provozu našich vlastních služeb správy serverů a server housingu nebo aplikačních hostingů je nutné zajistit bezpečné, rychlé, redundatní a důveryhodné autoritativní dns servery. Spolu s nimi i servery pro resolving dopředných a reverzních záznamů v rámci požadavků na dns z našich spravovaných systémů. Nameservery proto provozujeme jako součást svého dns-stacku z několika lokalit (viz mapa níže), kdy v každé lokalitě jsou navíc nejméně zdvojeny.


DNS Stack mapa

Pro provoz zákaznických systémů, které jsou většinou přístupné prostřednictvím veřejného systému doménových jmen, je potřeba zajistit zákazníkům provoz autoritativních dns serverů v maximální kvalitě.

Pro provoz spravovaných serverů a zajištění důveryhodnosti nelze spoléhat na veřejné systémy resolvingu adres. Pro zajištění dostupnosti je třeba provozovat neautoritativní resolvery pro naše systémy. Validní a rychlá odpověď dns serverů je společně s ntp servery pro zajištění absolutní přesnosti systému správy systémového času – základní parametr pro provozování např. geolokačních služeb.


Dns Stack lokality

Pro zajištění jednotlivých požadavků používáme následující opatření

Vysoké zabezpečení

Rychlé aktualizace

Provozní a geogratická redundance

Komfortní konfigurace

Rychlá odezva z celého světa

Vysoká kapacita a rezerva

Ochrana proti únosu IP

Ochrana proti DDoS útokům