Technologie Jen to nejlepší


Fulltextoý vyhledávač vycházející z Apache Lucene s RESTful rozhraním. Výhodou je vysoká dostupnost, rychlost a škálovatelnost.

Vývoj probíhá v Javě a komunikovat s ním lze přes webové rozhraní. Dostupný je zdarma pod licencí Apache.


Funkce

Díky vysoké rychlosti se výsledky vyhledávání nebo filtrování obsahu zobrazují takřka okamžitě. Škálovatelnost umožňuje reagovat na zatížení serveru přidáním dalšího serveru a rozložení dat a tím i zatížení do uzlů v clusteru. V případě chyby v uzlu clusteru je tento detekován, vyřazen z provozu a data rozdělenamezi zbylé uzly. Tím je zajištěna vysoká dostupnost a bezpečnost dat.