S námi neustále o krok napřed
O nás Fakta a informace
 

Navigace

Opatření společnosti v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu

Vážení zákazníci,

naše společnost má dlouhodobě zpracován podrobný plán provozu v případě mimořádných událostí. Chod naší společnosti včetně poskytování služeb zůstává zachován bez ohledu na aktuálně probíhající situaci. Máme zpracovány a realizovány postupy, jak zachovat provoz v případě všech mimořádných situací a všechna naše pracoviště pracují ve vyhrazeném provozu. Současně disponujeme redundantním provozem dohledových center i pracovišť rovnoměrně rozděleným mezi pobočky Praha a Brno.


Přesto v návaznosti na vyhlášený nouzový stav zavádí naše společnost k 12.3.2020 20:00 následující opatření:


Děkujeme za pochopení

Tým Nethost