Kubernetes cluster řešení
Komplexní plně spravované řešení.
Flexibilní orchetrace kontejnerových aplikací přesně na míru.
Posuňte svůj projekt na další level s Kubernetes!
Managed servery
Kompletní zajištění provozu serverů na klíč.
Od výběru a pořízení až po samotnou správu serveru.
Nechte si připravit nezávaznou nabídku ještě dnes!
Správa serverů
Profesionální správa serverů a clusterových řešení
Čtvrtstoletí zkušeností a moderní technologické zázemí
Svěřte své servery do rukou zkušených profesionálů!

Nařízení GDPR vstoupí v platnost již za měsíc
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation), jenž přiznává práva fyzickým osobám na ochranu jejich osobních dat, vstupuje v platnost již za měsíc a to 25.5.2018.

Všichni provozovatelé internetových služeb pracující s osobními údaji uživatelů jsou povinni implementovat opatření vyplývající z tohoto nařízení. Připravili jsme tak pro vás v několika bodech zjednodušený popis požadovaných kroků vyplývajících z GDPR.


1. Analýza rizik a oprávněnosti sběru a zpracování dat. Stanovte si pro potřeby svých projektů souhrn dat, která po uživatelích požadujete. Stanovte si priority. Zda a jaká data potřebujete nebo zpracováváte, v jakém rozsahu data sbíráte popřípadě archivujete a za jakým účelem. Analyzujte rizika vyplývající z držení těchto dat a s tím související požadavky na vaše informační systémy a aplikace k zajištění jejich ochrany. Analyzujte důvody na základě kterých byla tato data získána. V případě většiny zákazníků jsou data získána se souhlasem s pořízením pro účely plnění smluvního vztahu a jako bezpečnostní opatření.


2. Definujte veřejně příslušná pravidla sběru a nakládání s daty podléhajících ochraně. Srozumitelně vysvětlete tyto důvody klientům v rámci těchto pravidel a vyžádejte si souhlas se zpracováním.


3. Definujte jasně a srozumitelně svým zákazníkům (ve veřejně přístupné formě) jaká data, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu uchováváte. Současně definujte základní způsoby zabezpečení těchto dat zahrnující anonymizaci nebo pseudoanonymizaci.


4. Implementujte zákalní požadavky GDPR vzhledem k datům podléhaiících ochraně.

Právo vlastníka osobních údajů na zjištění informací.

Právo vlastníka osobních údajů na aktualizaci údajů.

Právo vlastníka osobních údajů na to být zapomenut.


5. Upravte své systémy tak, že budete získávat data v souladu s vlastními stanovenými pravidly pro získání dat a učiňte opatření pro jejich ochranu. Současně aktivně vyžadujte souhlas se získáním a zpracováním dat od uživatelů vašich aplikací.


Problematika implementace GDPR vyžaduje komplexní řešení. V případě zájmu kontaktujte naše specialisty s žádostí o konzultaci nebo stanovisko ke konkrétním implementacím GDPR ve vašich projektech a aplikacích.