Produkty Spolehlivost, kvalita a bezpečnost

NLOOUD PDS – Persistent Data Storage

Nejbezpečnější a nejrychlejší způsob jak zálohovat vaše virtuální nebo fyzické servery

Maximální Rychlost

Maximální Zabezpečení

Minimální Cena

Pravidlo 3 – 2 – 1

Eliminujte riziko ztráty dat zálohováním na našich serverech. Data ukládáme na servery v geograficky oddělených lokalitách v DataCentrech Praha a Brno s funkcemi GeoBoost a Autoheeling. Systém zálohy ve 2 a více kopiích umožňuje zálohy paralelně rozložit, aby v případě selhání jednoho datacentra, ostatní toto plnohodnotně zastoupily. Konkurence nabízí obnovu dat až během několika hodin, data zálohovaná pomocí PDS jsou ke stažení ze zálohy k dispozici okamžitě.

Pravidlo 1_2_3

Potřeba zálohování

Není otázkou jestli někdy ztratíte Vaše data – otázkou je kdy se tak stane? Cokoliv katastrofického, jako například zemětřesení, oheň, povodeň, nebo snad kolaps pevného disku. Toto vše způsobí ztrátu Vašich důležitých dat. Data jsou ale jen jedním z faktorů, které jsou v tu chvíli nenávratně ztraceny. Čas, který jste na svých projektech strávili již nikdo nikdy nevrátí. S časovou ztrátou se pojí náklady na mzdy zaměstnanců, tedy s dosti citelnou finanční ztrátou. Potřeba zálohování se tím pádem v dnešní uspěchané době stává nevyhnutelným a nepopiratelným nosným pilířem každé úspěšné a prosperující firmy.

zalohujte vase data

Blesková obnova záloh

Rychlost pro obnovu dat se pohybuje v maximech až 40 Gbit/s, tedy několikanásobně vyšší, než rychlost, kterou lze na Vašich serverech data příjimat. V případě obnovy dat, bleskurychle zpracujeme tento požadavek, naši technici problém analyzují a provedou neprodleně nezbytné kroky vedoucí k záchraně Vašich smazaných či jinak ztracených dat. Tím, že jsou data rozložena na různé servery v geograficky rozdílných datacentrech, je rovnoměrně rozložena aktuální zátěž při potřebě ve velmi krátkém časovém úseku zálohu získat zpět.

dostupnost garantovaná

Poměr cena – výkon

PDS zálohování přidává na svou stranu další neotřesitelný argument. Tím je výborný poměr cena – výkon. Pay-as-go zaručuje, že platíte skutečně jen za to, co spotřebujete. Není tedy potřeba mít data uložena v několika kopiích po celý měsíc, ale lze rozložit např. na ukládání systémem každý týden jedenkrát, tedy 5 dnů 3 kopie, ve zbytku měsíce 25 dnů již pouze 2 kopie. Takto jednoduše dokážeme Vaše data zálohovat za velmi příznivé ceny.

Co dostanete za 1€

TimePay

Zpoplatnění na základě skutečné denní potřeby nejenom výrazně šetří náklady na provoz a zcela deklasují cenově konkurenční služby, ale hlavně umožnuje koncept One-Day záloh, kdy pravidelně zálohujete jednou denně s expirací třeba 30dní a pak každou hodinu klíčová data s expirací 1den. V každý okamžik tedy máte k dispozici nejméně 24 záloh po hodinách umožňující trefit přesně tu, kterou potřebujete a to při ceně 1/30 konkurenčních služeb.

SpeedOptimizer

Pro každý Váš fyzický systém je přidělen unikátní CID, který slouží společně s autorizačními údaji jako unikátní identifikátor systému. Nejen že zajistí, že data putují do geograficky oddělené lokality (pokud jste uživatelem některého z komerčních datacenter, ve kterých jsou naše systémy přítomny), ale zároveň zajištuje plošnou distribuci dat z jednoho CIDu na co nejvíce systémů. Data jsou tedy rozprostřena mezi stovky fyzických serverů a případná obnova dat tedy může paralelně probíhat ze stovek serverů rychlostí v řádu gigabitů.

ContextProtector

Interně si při ukládání každé zálohy můžete pomocí API, nebo našeho zálohovacího agenta zvolit tzv. kontext. Kontext je textová hodnota, která např. při použití loginname, nebo názvu zálohované domény zajistí, že data z jednoho kontextu budou rozdělena do odlišných fyzických entit našeho cloudového řešení. Tj. např každá denní záloha bude uložena nejen ve třech (standard), nebo pěti (super protect) kopiích, ale především bude každá na jiném fyzickém serveru. Konkrétní zálohy měsíc zpět se tak budou vyskytovat na stovkách serverů zajištujících ještě zvýšení garantované dostupnosti.

GeoBoost

Naše společnost jako přední poskytovatel hostingových služeb, služeb managed serverů a virtualizace je přítomna v řadě českých komerčních datacenter. V rámci zrychlení obnovy a zrychlení samotného uploadu Vašich záloh systém automaticky při obnově/zálohování vybírá nejbližší (síťově) lokalitu. S ohledem na skutečnost že naše POPy PDS jsou ve všech významných českých datacentrech je odbavovací rychlost rovná Vaší linkové rychlosti serveru. Navíc to pro Vás znamená výraznou úsporu dat, protože nejsou data v rámci serverovny účtována.

Auto Healing

Systém plně automaticky zajištuje obnovu dat a navíc disponuje vždy nejméně 25% kapacitní rezervu pro healing vadných fyzických disků. Nehrozí tedy, že pro jakýkoliv objem dat, nebude k dispozici spare rezerva a vždy bude transparentně započata násobná obnova (tj. v případě pádu/selhání fyzického disku), bude provedena pro jistotu obnova víc jak dané chybějící kopie. Navíc ve variantě PDS super protect používáme encoding souborů s redundatní korekcí tj při přenosu po síti i jinde máme průběžnou kontrolu kvality linky a není třeba na výslednou kontrolu md5/sha128 souboru a v průběhu přenosu je možné bloby okamžitě transparentně nasměrovat jinak.

Samozřejmostí je použivání HW rezerv pro elektroniku disků a obdobným byť pomalejší rychlosti poskytujícím filesystémem s pravidelně opakovaným testem proveditelnosti obnovy dat v případě pádu file systému jednotlivých bodů PDS.

Pro více informací kontaktujte obchodní odělení na obchod@nethost.cz