Produkty Spolehlivost, kvalita a bezpečnost
Objednávka
Rekapitulace
Platba

Databázový Server / Cluster

Nastavení
Varianta serveru:
Konfigurace:
Databáze:
Prostor:25GB
Počet instancí:1
Doplňkové služby
Disaster recovery:
VPN přístup:
Platební podmínky
Perioda fakturace:
Bonus:
Náklady včetně bonusu
DENNÍ NÁKLADY VČETNĚ DPH:
MĚSÍČNÍ NÁKLADY VČETNĚ DPH:
Platební informace
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH: