S námi vždy o krok před konkurencí
Produkty Naše nabídka
 

Navigace

Objednávka DB Server a Cluster

Nastavení
Varianta serveru:
Konfigurace:
Databáze:
Prostor:25GB
Počet instancí:1
Doplňkové služby
Disaster recovery:
VPN přístup:
Platební podmínky
Perioda fakturace:
Bonus:
Náklady včetně bonusu
DENNÍ NÁKLADY VČETNĚ DPH:
MĚSÍČNÍ NÁKLADY VČETNĚ DPH:
Platební informace
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH: