Produkty Spolehlivost, kvalita a bezpečnost
Objednávka
Rekapitulace
Platba

MS Windows RDP

Parametry serveru
Varianta serveru:
Konfigurace:
Prostor:50
Software
MS Windows server 2016:
Počet licencí MS Windows RDP:1
Instalovaný software:
Doplňkové služby
Disaster recovery:
VPN:
Platební podmínky
Perioda fakturace:
Bonus:
Náklady včetně bonusu
DENNÍ NÁKLADY VČETNĚ DPH:
MĚSÍČNÍ NÁKLADY VČETNĚ DPH:
Platební informace
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH: