Produkty Spolehlivost, kvalita a bezpečnost
Objednávka
Rekapitulace
Platba

Server housing v O2 DC

Nastavení
Varianta housingu:
Konfigurace:
Konektivita
Blok IPv6:
IPv4:1
Doplňkové služby
OBM konektivita přes VPN:
Základní DDOS ochrana:
HW firewall se správou:
Nethost server služba:
Dodatečné informace
Zpráva pro nás:
Platební podmínky
Perioda fakturace:
Náklady včetně bonusu
DENNÍ NÁKLADY VČETNĚ DPH:
MĚSÍČNÍ NÁKLADY VČETNĚ DPH:
Platební informace
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH: