Produkty Spolehlivost, kvalita a bezpečnost
Objednávka
Rekapitulace
Platba

Docker

Parametry serveru
Varianta serveru:
Konfigurace:
Prostor:100GB
Software
Instalovaný software:Linux + Docker
Doplňkové služby
Developer tools:
Platební podmínky
Perioda fakturace:
Bonus:
Náklady včetně bonusu
DENNÍ NÁKLADY VČETNĚ DPH:
MĚSÍČNÍ NÁKLADY VČETNĚ DPH:
Platební informace
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH: