Technologie Jen to nejlepší


PostgreSQL (alias Postgres) je plnohodnotným relačním databázovým systémem s otevřeným zdrojovým kódem. Má za sebou více než devatenáct let aktivního vývoje a má vynikající pověst pro svou spolehlivost a bezpečnost.

Běží nativně na všech rozšířených operačních systémech včetně Linuxu, UNIXů (AIX, BSD, HP-UX, SGI-IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) a Windows. Stoprocentně splňuje podmínky ACID, plně podporuje cizí klíče, operace JOIN, pohledy, spouště a uložené procedury. Obsahuje většinu SQL92 a SQL99 datových typů, např. INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, INTERVAL a TIMESTAMP. Nechybí ani podpora moderních datových typů jako je JSON nebo XML.