Homepage Váš hosting v pohodě
 

Proč NETHOST?

Protože potřebujete kvalitní, spolehlivé a bezpečné služby za příznivou cenu.
Správa serverů, server housing, virtuální a dedikované servery, webhosting, aplikační hosting, databáze, cloud, clustery, virtualizace, zálohy, zabezpečení a další. Tak dobré služby, bez kompromisů a omezení, navíc za výhodné ceny jinde prostě nenajdete.

Porovnejte a posuďte sami.

Klientská sekce

Další kroky v rámci implementace GDPR

V rámci dokončování plné připravenosti na začátek účinnosti směrnice GDPR a certifikaci ISO 27001, nasazujeme v souladu s implementačním plánem další dílčí opatření. Součástí komplexních opatření je i kapitola kontroly nad fyzickým přístupem k serverům, síťovým technologiím a diskům v šasi serverů.Kromě mechanického zabezpečení (zámky) a elektronické kontroly přístupu je jejich součástí i protokolární kontrola přístupu autorizovaných pracovníků prostřednictvím trhacích plomb.

Tyto postupy jsou součástí návazných opatření zajišťujících kontrolu nad HW se zákaznickými daty. Tato kontrola probíhá po celou dobu životního cyklu tohoto HW. V rámci této kontroly budeme nejpozději k datu účinnosti směrnice GDPR disponovat na všech pobočkách stavebně oddělenými prostory pro skladování, mazání, testování a likvidaci HW obsahujícího chráněná zákaznická data.Prostory budou zajištěny nejen mechanicky v odpovídají bezpečnostní třídě ale i vlastním nezávislým elektronickým zabezpečením včetně kontroly přístupu a 24/7 kamerového systému.