Produkty Spolehlivost, kvalita a bezpečnost

Security monitoring

Provozujete informační systémy, servery nebo sítě? Pak si jistě kladete otázku jsou-li vaše data v bezpečí. Nepochybně chcete mít jistotu, že váš dodavatel pro vás dodal nebo provozuje bezpečné systémy a aplikace?


Bezpečnostní testovaní nebo penetrační testování řeší bezpečnost systémů a aplikací jako snímek aktuální bezpečnosti v čase. Dnes ovšem doba klade požadavek na agilní a progresivní vývoj a nové funkce. V takové situaci je třeba, abyste měli partnera, který bude provádět kontinuální sledování bezpečnosti a hrozeb společně s vašimi vývojáři nebo dodavateli, tak aby společně eliminovali rizika kompromitace nebo úniku dat na minimum.


Nethost provozuje tisíce aktivních aplikací a systémů v roli dodavatele infrastruktury a serverů, známe tedy problematiku ze všech stran a dokážeme vašim vývojářům nebo dodavatelům být víc než jen auditorem upozorňujícím na nalezené chyby. Budeme i mentorem a průvodcem nebezpečným prostředím veřejné sítě internet poskytujícím cenné zkušenosti v provozu aplikací v otevřeném internetovém prostředí.

Bezpečnostní monitoring:

Systematická dlouhodobá spolupráce na identifikaci bezpečnostních rizik, zahrnující proaktivní návrhy bezpečnostních řešení. Periodické testování, vyhodnocování a odstraňování rizik – ideálně v měsíční periodě (měsíční sprinty). Řešení pro trvale bezpečný provoz vaší infrastruktury.

Pasivní model bezpečnostního monitoringu:

Zákazník definuje zadání, rozsah a priority, zvolí hloubku požadovaného testování a stanoví cíle. Zákazník současně stanoví omezení testování s ohledem na ochranu provozu jeho systémů. Nethost navrhne a zrealizuje testování ve schválených časových oknech a na dohodnutém vzorku uživatelů.

Výstupy:

Aktivní model bezpečnostního monitoringu:

Zákazník dodá seznam systémů a popis infrastruktury, definuje cíle testování. Nethost aktivně nastaví strategii a hloubku testování, bude provádět nepřetržitý monitoring, periodické kompletní scany zranitelnosti, archivaci a vyhodnocování záznamů.

Výstupy (měsíční zprávy):


Na počátku spolupráce je vždy vytvořena bezpečnostní dokumentace zákaznické infrastruktury a jsou nastaveny procesy i priority pro realizaci bezpečnostního monitoringu a testování.


Chcete bezpečně provozovat svoji serverovou infrastrukturu – zvolte Security monitoring by Nethost. Kontaktujte nás, zhodnotíme vaši konkrétní situaci a navrhneme vhodný model. Připravíme Vám individuální nabídku.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vaše emailová adresa:
Vaše emailová adresa:
Vaše emailová adresa:
Váš promo kód:
Váš vzkaz: