O nás Fakta a informace

Zásady ochrany osobních údajůZásady chrany osobních údajů společnosti Nethost s.r.o.

Verze 1.0.3 ze dne 9.12.2021


Společnost Nethost s.r.o. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů veřejným způsobem deklaruje způsob nakládání s osobními údaji takto:

 1. Data aktivně neshromažďujeme ani nezískáváme.
 2. Uchováváme pouze data nezbytná pro autorizaci uživatelů, fakturaci, bezpečnostní funkce, fraud management a dodávku služeb.
 3. Nepotřebná data automaticky skartujeme.
 4. Při získávání, zpracování a uchovávání dat postupujeme v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.
 5. Při získávání, zpracování a uchovávání dat postupujeme v souladu s GDPR.
 6. Uchováváme pouze níže uvedená data:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ
Účel Doba uchování a způsob zpracování
 • Ověření identity osoby při změně domény
 • Ověření osoby při přístupu do datacentra
 • Ověření osoby před vydáním HW
 • Záznam v seznamu oprávněných osob
 • Registrace domény
 • Platba kartou (směrnice PSD2)
Po dobu poskytování služby bez zpracovávání záznamu pouze pro vyhledání
BYDLIŠTĚ
Účel Doba uchování a způsob zpracování
 • Ověření identity osoby při změně domény
 • Ověření osoby při přístupu do datacentra
 • Ověření osoby před vydáním HW
 • Záznam v seznamu oprávněných osob
 • Poslední výzva v případě expirace domény
 • Doručovací adresa pro smlouvy a faktury
 • Registrace domény
 • Platba kartou (směrnice PSD2)
Po dobu poskytování služby bez zpracovávání záznamu pouze pro vyhledání
E-MAIL
Účel Doba uchování a způsob zpracování
 • Ověření v případě technických změn domén
 • Zaslání zapomenutých udajů ke službě
 • Zaslání obchodních sdělení a nabídek
 • Obnova hesla do klient.nethost.cz
 • Komunikace se zákazníkem
 • Zasílaní oznamení o odstávkách a výlukach
 • Informace o výpadcích a omezení služeb
 • Zasílání výzvy k uhradě
 • Informace o expiraci domény
 • Registrace domény
 • Platba kartou (směrnice PSD2)
Po dobu poskytování služby bez zpracovávání záznamu pouze pro vyhledání
TELEFON
Účel Doba uchování a způsob zpracování
 • Ověření oprávněnosti zadání požadavku
 • Informace o výpadcích a omezení
 • Komunikace se zákazníkem
 • Výzva v rámci expirace domény
 • Registrace domény
 • Platba kartou (směrnice PSD2)
Po dobu poskytnutí služby bez automatického zpracovávání pouze pro vyhledání
DATUM NAROZENÍ
Účel Doba uchování a způsob zpracování
 • Ověření oprávněnosti jednat jménem společnosti
 • Ověření identity osoby při změně domény
 • Jako součást záznamu elektronického zpracování
 • Registrace domény
365+80 dní bez automatického zpracování pro ověření v rejstřících
RODNÉ ČÍSLO
Účel Doba uchování a způsob zpracování
 • Jako součást DIČ pro fyzické osoby podnikající
 • Jako součást vidimačního razítka
 • Jako součást legalizačního razítka
365+80 dní bez automatického zpracovávání pro ověření v veřejných rejstřících
SESSION ID
Účel Doba uchování a způsob zpracování
 • Jako součást http relací
 • Záznam v seznamu posledních přihlášení klienta
 • Fraud protection
 • Bezpečnostni ochrana
365+80 dní bez automatického zpracovávání pro ověření v veřejných rejstřících
IP ADRESA
Účel Doba uchování a způsob zpracování
 • Jako součást http/pop3/imap/smtp/ssl­/vpn relace
 • Fraud protection a bezpečnostní ochrana
Po dobu poskytování služby bez automatického zpracovávání po dobu relace
COOKIES
Účel Doba uchování a způsob zpracování
 • Jako součást http/https relace
 • Pro systém vyhodnocování návštěvnosti
 • Jako session id pro přihlášení na webu
 • Jako součást session pro klient.nethost.cz
120 dní bez automatického zpracovávání po dobu relace
Naše zásady používání cookies
OTISK PROHLÍŽEČE
Účel Doba uchování a způsob zpracování
 • Jako součast session pro přihlášení na webu
 • Jako součást session pro klient.nethost.cz
 • Nastavení jazykové verze
 • Rozlišení plné a mobilní verze
Neuchovává se bez automatického zpracovávání po dobu relace
ČÍSLO OP NEBO PASU
Účel Doba uchování a způsob zpracování
 • Ověření identity osoby při změně domény
 • Ověření osoby při přístupu do datacentra
 • Ověření osoby před vydáním HW
 • Záznam v seznamu oprávněných osob
 • Registrace domény
Po dobu poskytování služby bez automatického zpracování pouze pro ověření
SÉRIOVÉ ČÍSLO YUBIKEY
Účel Doba uchování a způsob zpracování
 • Identifikace klíčenky v PAM a ACL pravidlech
 • Potvrzení o předání autorizačního prostředku
 • Evidence majetku
Po dobu poskytování služby bez automatického zpracování pouze pro evidenční účely
PODPIS (ANONYMIZOVANÝ)
Účel Doba uchování a způsob zpracování
 • Předávací protokoly hw
 • Potvrzení změn a převodu domén
 • Potvrzení dobropisu
Po dobu poskytování služby bez automatického zpracování pouze pro evidenční účely anonymizace sign-padem
OTISK PRSTU (ANONYMIZOVANÝ)
Účel Doba uchování a způsob zpracování
 • Průchod čtečkou v rámci DC pro přístup k serverům
Po dobu poskytování služby bez automatického zpracování pouze pro porovnání anonimyzace dle NIS
OBRAZOVÁ PODOBIZNA
Účel Doba uchování a způsob zpracování
 • Průchod prostory chráněné CCTV ochranou
 • Pohyb v rámci režimových pracovišť
30 dní bez automatického zpracování bez archivace
ZÁZNAM HLASU
Účel Doba uchování a způsob zpracování
 • Kontaktování zákaznické podpory v režimu ochrany
 • Fraud protection
60 dní bez automatického zpracování bez archivace

 1. Společnost Nethost s.r.o. implementuje ochranu osobních údajů v rámci ustanovení ZOOU a GDPR výhradně v režimu uchovávání dat pro plnění smluvního vztahu, fraud protection a pro potřeby plnění funkce rejstříků a veřejných služeb.
 2. Společnost Nethost s.r.o. implementuje právo na zapomnění a výmaz v souladu s nastavenou rotační politikou záloh a jejich automatické skartace.
 3. Na požádání kdykoliv poskytneme fyzické osobě informaci o datech, které o ní zpracováváme, umožníme fyzické osobě aktualizovat jejich obsah nebo je protokolárně smazat v souladu s vnitřními směrnicemi společnosti.

Žádosti ke stažení

Vyplněnou žádost je nutné opatřit úředně ověřeným podpisem žadatele, který žádá o vymazání svých osobních údajů vedených u společnosti Nethost s.r.o. a zaslat na adresu uvedenou v záhlaví žádosti.


Žádost o vymazání osobních údajů


Žádost o změnu osobních údajů


Žádost o výpis osobních údajů