Produkty Spolehlivost, kvalita a bezpečnost
Objednávka
Rekapitulace
Platba

pfSense

Nastavení
Varianta serveru:
Konfigurace:
Konektivita
Blok IPv6:
Veřejná IPv4 adresa:0
Doplňkové služby
Disaster recovery:
CRAP/VRRP instance:
Denní zálohování:
Platební podmínky
Perioda fakturace:
Bonus:
Náklady včetně bonusu
DENNÍ NÁKLADY VČETNĚ DPH:
MĚSÍČNÍ NÁKLADY VČETNĚ DPH:
Platební informace
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH: